ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถาม-ตอบ
 
ซื้อยาทำแท้งต้องซื้อที่ไหนถึงปลอดภัย
ยาทำแท้งหาซื้อได้ที่ไหน
ถ้าเคยแท้งบุตร แล้วจะมีผลกระทบต่อการมีบุตรครั้งต่อไปอีกไหม
หลังภาวะแท้งบุตร ทำไมฉันยังมีอาการเหมือนคนท้อง?
ฮอร์โมน HCG ต่ำ มีอันตรายต่อการตั้งครรภ์อย่างไร
โอกาสเกิดภาวะแท้งบุตรหลังจากตรวจพบการเต้นของหัวใจทารกจากอัลตราซาวด์
ทางเลือกในการทำแท้งมีอะไรบ้าง
เมื่อไหร่จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหลังภาวะแท้งบุตร?
ตอนนนี้ท้อง7เดือนกว่าค่ะแต่เจ็บตรงอวัยวะเพศเป็นอะไรไหม
ประจำเดือนมาไม่ปกติ คือ2-5 เดือนมาครั้ง จะเป็นอันตรายไหม
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved