ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความทั่วไป
 
อาการท้องลมเกิดจากสาเหตุใด
แท้งคืออะไร
การแท้งคุกคาม
การแท้งไม่ครบ
การแท้งครบ
การรักษาภาวะแท้ง
การป้องกันภาวะแท้ง
อันตรายจากการทำแท้งเอง
วิธีการทำแท้งโดยการใช้ยา
วิธีการทำแท้งโดยการดูดออก
การทำแท้งโดยการถ่างขยายปากมดลูก
การทำแท้งโดยการชักนำให้เกิดการแท้ง
การทำลายทารกบางส่วนเพื่อนำออก (Intact Dilation and Extraction)
คำอธิบายเกี่ยวกับสรีรวิทยาของทารกในครรภ์
อุบัติการณ์การแท้งในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
การฉีดยาคุมกำเนิด

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved