ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันตรายจากการทำแท้งเอง

 

 

การทำแท้งเอง อาจคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ง่าย เร็ว และไม่ต้องบอกให้ใครทราบ แต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง การทำแท้งเองนั้นเป็นภาวะที่อันตราย สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายรูปแบบ เช่น เสียเลือดมาก เกิดการช๊อค เกิดการติดเชื้อเนื่องจากการแท้งไม่ครบซึ่งหากติดเชื้อรุนแรงอาจถึงขั้นต้องตัดมดลูกทิ้งเลยทีเดียว

ในส่วนของยาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ คือการใช้ยาที่ทำให้เกิดดารบีบรัดที่มดลูก ครรภ์จะไม่สามารถเติบโตต่อได้และเกิดการขับออก ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางการแพทย์เท่านั้น เนื่องจากการใช้ยาจะต้องปรับขนาดของยาตามอายุครรภ์และปรับให้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล หากใช้ยาในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดการบีบรัดที่มากเกินไปหรือมดลูกแตกได้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นคือ ภาวะเสียเลือดมาก ช๊อค หรือที่แย่ที่สุดคือเสียชีวิต

 

จะทำอย่างไรหากตั้งครรภ์แล้วไม่พร้อมจริง ๆ
ภาวการณ์ตั้งครรภ์แล้วไม่พร้อม จากปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมมักเกิดกับวัยรุ่นหรือนักศึกษา แน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่กลัวที่จะบอกผู้ปกครองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ควรทำคือการตั้งสติ และหาทางออกที่เหมาะสม แต่ไม่ว่าอย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็จำเป็นต้องบอกผู้ปกครองเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ และสำหรับผู้ปกครองเองก็ควรตั้งสติให้มากแล้วร่วมกันหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

 

การทำแท้งที่ถูกต้อง
การทำแท้ง ในบางกรณีอาจเกิดจากปัญหาจริง ๆ ถึงแม้จะเป็นคู่รักที่แต่งงานกันแล้ว
แต่พบว่าการตั้งครรภ์นั้นเป็นอันตรายต่อคุณแม่ เช่นอาจมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจ
โรคไทรอยเป็นพิษที่ยังไม่สามารถมีลูกได้ในขณะนี้แต่เกิดการท้องขึ้นเสียก่อน ซึ่งถ้า
ปล่อยไว้จะเป็นอันตรายทั้งต่อเด็กและคุณแม่

ถึงแม้ในประเทศไทยเราจะยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและผิดกับหลักศีลธรรม แต่หากเกิด
ความจำเป็นที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ในกรณีแบบนี้ควรที่จะเข้าไปพบแพทย์โดยตรง กรณีนี้
ทางแพทย์จะทำการพิจารณายืนยันและแจ้งไปทางแพทยสภาเพื่อเข้าสู่กระบวนการทาง
กฎหมายที่ถูกต้อง ทางแพทยสภาจะยื่นเรื่องไปที่ศาลหรือผู้ที่ดำเนินกระบวนการทาง
กฎหมายเป็นผู้พิจารณา หลังจากนั้นจึงจะทำการยุติการแพทย์ได้

วิธีป้องกันการตั้งครรภ์แล้วไม่พร้อม
อย่างไรก็ตาม การป้องกันย่อมดีกว่าซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง ซึ่งต้องเริ่มต้น
จากครอบครัว ควรมีการเปิดกว้าง ในการพูดคุย สร้างความสนิทสนม เด็กเองต้องรู้จัก
วิธีป้องกันและอันตรายที่เกิดขึ้นหากพลาดจนตั้งครรภ์ พยายามเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยง ไม่คึกคะนอง
จนขาดสติ ควรรู้ เข้าใจ และป้องกันให้ถูกวิธี แต่ถ้าหาทางออกไม่ได้ควรสามารถปรึกษา
แพทย์ได้เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved