ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือนมาไม่ปกติ คือ2-5 เดือนมาครั้ง จะเป็นอันตรายไรมั้ยคะ
 

กลไกร่างกายที่ทำให้ประจำเดือนของผู้หญิงมาตามปกติได้ ต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปกติ
2. รังไข่มีการตกไข่และสร้างฮอร์โมนปกติ
3. มดลูกปกติ
4. ปากมดลูกและช่องคลอดปกติ

ประจำเดือนที่ออกน้อย หรือนานๆมาครั้ง ถ้าแต่ละรอบ ห่างกันเกิน 35 วัน ถือว่าผิดปกติ ควรได้รับการตรวจหาสาเหตุ
โดยสาเหตุของประจำเดือนมาน้อยนั้นมีได้หลากหลายมาก แบ่งตามอวัยวะที่เขียนไว้ด้านบน หรืออาจเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดก็ได้

เบื้องต้น ควรปรึกษากับสูติ-นรีแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ได้รับการตรวจหาฮอร์โมน ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ โดยการเจาะเลือดตรวจ
จากนั้นตรวจภายในเพื่อดูช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก
อาจจำเป็นต้องอัลตราซาวนด์ดูมดลูกว่ามีความผิดปกติใดๆหรือไม่ ดูว่ารังไข่มีลักษณะคล้ายภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง (PCOS) หรือไม่

ส่วนจะเป็นอันตรายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เราพบครับ เช่น ถ้าฮอร์โมนผิดปกติก็แค่รับประทานยา หรือหากเกิดจากเนื้องอกรังไข่ หรือเนื้องอกต่อมใต้สมอง ก็อาจจำเป็นต้องรับการผ่าตัดครับ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved