ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฉีดยาคุมกำเนิด

 

 

การฉีดยาคุมกำเนิดนั้นเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพดีมากวิธีหนึ่ง หากฉีดสม่ำเสมอทุก 3 เดือน จะมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.3% แต่หากฉีดไม่สม่ำเสมอ หรือเปลี่ยนเป็นยากินสลับไปมา ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้นครับ

ยาฉีดคุมกำเนิดนั้นเนื่องจากเป็นยาฮอร์โมน ดังนั้น จึงมีฤทธิ์ของฮอร์โมนต่อผู้ใช้ได้ การที่ประจำเดือนไม่มาก็เป็นหนึ่งในผลของยาครับ ซึ่งไม่ใช่ผลเสีย และไม่ทำให้สุขภาพของเราในระยะยาวนั้นผิดปกติแต่อย่างใด หากเลิกใช้ยาฉีดคุมกำเนิด ประจำเดือนก็จะกลับมาเป็นปกติได้ครับ

ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ ในระยะเวลา 2-3 เข็มแรก ประจำเดือนอาจมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย หรือตกขาวมาก ซึ่งเป็นอาการพบได้มากที่สุด หรือในบางรายประจำเดือนมามากติดต่อกันหลายวัน ไม่มีประจำเดือน หรือประจำเดือนขาดไปเลยก็มีครับ

บางรายอาจมีอาการปวดท้องน้อยและปวดประจำเดือนบ้างในระยะ 2-3 เดือนแรก
อาจมีอารมณ์แปรปรวน มีอาการปวดหรือเจ็บเต้านม
บางรายอาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น (แต่ปัจจัยหลักคืออาหารครับ ถ้าควบคุมอาหารได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร)

แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดแล้ว ถือว่าคุ้มค่ามากครับ การแก้ไขเรื่องประจำเดือนไม่มา ไม่ต้องแก้ไขครับ เนื่องจากเป็นผลของยาอยู่แล้วครับ

แต่หากใช้ยาฉีดคุมกำเนิดแล้วไม่สบายใจเนื่องจากอยากให้มีประจำเดือน แนะนำให้เปลี่ยนวิธี เป็นการใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดครับ เนื่องจากไม่มีฮอร์โมน และประจำเดือนจะมาเป็นปกติครับ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved