ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนนนี้ท้อง7เดือนกว่าค่ะแต่เจ็บตรงอวัยวะเพศเป็นอะไรไหม
 

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น น้ำหนักของทารกในครรภ์ก็จะมีมากขึ้นด้วย ทำให้รู้สึกหน่วงๆลงไปที่ช่องคลอดได้ อาจจะปัสสาวะบ่อยมากขึ้น มีอาการปวดเหมือนหน่วงๆท้องน้อย เหล่านี้เป็นอาการปกติของอายุครรภ์มากๆได้ครับ ยิ่งเด็กตัวใหญ่ หรือตั้งครรภ์ท้องหลังก็จะยิ่งเป็นได้มากขึ้น

แต่หากอาการปวดหน่วงท้องน้อย หรือเจ็บตรงอวัยวะเพศเป็นบ่อยๆ ทุก 5-10 นาที หรือมีน้ำใสๆไหลออกมาร่วมด้วย อาจเป็นอาการของเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
หรือหากอาการเจ็บตรงอวัยวะเพศมีเลือดออกจากช่องคลอด มีตกขาวผิดปกติ (มีสี หรือกลิ่น หรือมีอาการคันช่องคลอด แสบช่องคลอด) ลักษณะอย่างนี้ควรพบสูตินรีแพทย์ เพื่อตรวจอย่างละเอียดครับ เนื่องจากหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้ว หากตกขาวนั้นเกิดจาก การติดเชื้อในช่องคลอด หรือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เหล่านี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ ซึ่งส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อสุขภาพของบุตรที่จะคลอดออกมาครับ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved