ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำแท้งโดยการชักนำให้เกิดการแท้ง

 

 

การชักนำให้เกิดการแท้งทำเพื่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสที่สองหรือสาม โดยการทำแท้งชนิดนี้จะใช้เมื่อเด็กในครรภ์หรือหญิงที่ตั้งครรภ์มีปัญหาสุขภาพ การชักนำให้เกิดการแท้งจะลดความเสี่ยงทางสุขภาพและอาจช่วยให้แพทย์ทำการชันสูตรทารก (เพื่อหาสิ่งที่ผิดปกติ) ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาการทำแท้งชนิดนี้ใช้กันน้อยกว่า 1% ในกระหว่างกระบวนการคุณจะได้รับยากระตุ้นการบีบตัวของมดลูก หลังจากนั้นกระบวนการที่เหลือก็เหมือนกับการคลอด
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved