ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แท้งคืออะไร

 

 

- ภาวะแท้ง คือ ภาวะที่ตัวอ่อนในครรภ์มารดาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ โดยในประเทศไทย หญิงตั้งครรภ์ที่แท้งมักจะตั้งครรภ์อยู่ที่ไตรมาสที่หนึ่ง และสอง


- ปัจจัยทำให้เกิดภาวะแท้งมีหลายอย่าง ทั้งจากตัวทารกที่อาจมีโครโมโซมผิดปกติ มารดาเกิดการติดเชื้อ มีโรคประจำตัว หรือโครโมโซมจากฝ่ายพ่อผิดปกติ


- อาการแท้งแบ่งได้ตามระยะของการแท้ง เช่น หากมีอาการเลือดออกในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ จะเรียกว่า “การแท้งคุกคาม” หากพบว่าถุงการตั้งครรภ์กำลังจะหลุด เรียกว่า “การแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” หากทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้ว แต่ปากมดลูกยังปิดเรียกว่า “การแท้งค้าง”


- การรักษาภาวะแท้งขึ้นอยู่กับชนิดของการแท้ง โดยมีทั้งรักษาแบบสังเกตการณ์ หรือการรักษาโดยใช้ยา


- คุณสามารถป้องกันภาวะแท้งได้โดยวางแผนการตั้งครรภ์ให้ดี หากมีโรคประจำตัวระหว่างตั้งครรภ์ให้แจ้งแพทย์เมื่อไปฝากครรภ์ รวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย รับประทานยาบำรุงครรภ์ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

 

ภาวะแท้ง เป็นภาวะที่พบได้บ่อยครั้งในสตรีตั้งครรภ์ช่วงแรก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรก มีทั้งที่พบ
และไม่พบสาเหตุ แต่ในปัจจุบัน ด้วยความรู้สมัยใหม่ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในบางสาเหตุของการแท้งก็สามารถตรวจพบได้แล้ว รวมถึงสามารถให้การป้องกันรักษาในกลุ่มเสี่ยง
ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนจะมีอาการผิดปกติด้วย ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์แล้ว หรือที่กำลังพยายามมีลูก จึงควรมี
ความรู้เกี่ยวกับอาการแท้งในเบื้องต้น เพื่อจะได้รับการตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที

ความหมายของภาวะแท้ง
ภาวะแท้ง ทางการแพทย์ให้คำจำกัดความไว้ว่า "การที่มีการยุติการตั้งครรภ์" ทั้งโดยเจตนาหรือโดย
ธรรมชาติ โดยตัวอ่อนที่ออกมาไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ คำจัดความนี้จะแตกต่างกันไป
ตามแต่ละสถานที่ และกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น องค์การอนามัยโรค และประเทศสหรัฐอเมริกา
กำหนดไว้ว่า อายุครรภ์ของตัวอ่อนที่แท้งออกมาต้องน้อยกว่า 20 สัปดาห์ หรือน้ำหนักตัวน้อยกว่า 500 กรัม

ในขณะที่ระบบสาธารณสุขไทยกำหนดไว้ว่า อายุครรภ์จะต้องน้อยกว่า 28 สัปดาห์ จึงถือเป็นการแท้ง

สืบเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้การตรวจเจาะค่าระดับฮอร์โมน
ของการตั้งครรภ์ (hCG) และการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
และครอบคลุมในเกือบทุกสถานพยาบาล

แพทย์จึงวินิจฉัยภาวะแท้งในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้มากขึ้น เช่น ครรภ์ไข่ลม คือการที่มีการตั้งครรภ์
มีถุงการตั้งครรภ์ชัดเจน แต่ภายในถุงนั้นไม่มีตัวอ่อนของเด็ก หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved